TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

Fotoğraflar

2018-2021 yıllarında görev yapan kurulun karne hazırlık toplantısı 2019

<


Yeniden Belgelendirme Çalışmaları - 2019


Akreditasyon Ziyaretleri, Sütçü İmam Üniversitesi Tıp Fakültesi - 2020