TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

Yapılanma

EPGK, YYK tarafından seçilen 11 üyeden oluşur. Bu üyeler, uzmanlık eğitimi veren bir kurum/birimde en az 5 yıl aktif eğitici olarak çalışan dermatologlardır. Üyelerin seçiminde coğrafik bölgelerin yeteri kadar temsil edimesine önem verilir. EPGK üyeleri 4 yıllık süre için görevlendirilirler. Süresi dolan üyelerin yerine YYK yeni üyeler seçer. Komisyon üyeleri üst üste 2 dönemden fazla görev alamazlar. EPGK kendi arasında bir başkan ve bir raportör seçer. Mazeretini yazılı olarak bildirmeden ardı ardına iki kez toplantıya katılmayan üyenin üyeliği düşer ve onun yerine yeni YYK tarafından yeni bir üye atanır. EPGK’ya Türk Dermatoloji Derneği uzmanlık öğrencisi kolu temsilcisi gözlemci üye olarak katılır.

EPGK YYK’ya karşı sorumludur. Yılda en az iki kez ve gerektiğinde YYK’nın çağrısı ile toplanarak hazırladıkları raporu YYK’ya sunar.

Üyeler

 

2021 -

 

Dr Fatih Göktay (Başkan: Nisan 2021’den itibaren) ( Üyelik başlangıcı: 2017 yılı)
Dr Gülsüm Gençoğlan (Raportör: Mayıs 2019’dan itibaren) ( Üyelik başlangıcı: 2017 yılı)
Dr Güneş Gür Aksoy (Üyelik başlangıcı: 2019 yılı)
Dr Demet Çiçek (Üyelik başlangıcı: 2017 yılı)
Dr Çiğdem Asena Doğramacı (Üyelik başlangıcı: 2017 yılı)
Dr Dilek Seçkin Gençosmanoğlu (Üyelik başlangıcı: 2018 yılı)
Dr Mualla Polat (Üyelik başlangıcı: 2017 yılı)
Dr Müge Güler Özden( Üyelik başlangıcı: 2017 yılı)
Dr Özlem Özbağçıvan ( Üyelik başlangıcı: 2022 yılı)
Dr Ayşe Akman Karakaş ( Üyelik başlangıcı: 2021 yılı)

Gözlemci Üyeler

Dr Sera Kayhan (Üyelik başlangıcı: 2021 yılı)
Dr Tunç Özen (Üyelik başlangıcı: 2021 yılı)


2017- 2021

Dr. Gonca Elçin (Başkan)
Dr. Gülsüm Gençoğlan (Raportör)
Dr. Fatih Göktay
Dr. Soner Uzun
Dr. Mualla Polat
Dr. Demet Çiçek
Dr. Müge Güler Özden
Dr. Çiğdem Asena Doğramacı
Dr. Güneş Gür Aksoy
Dr. Dilek Seçkin
Dr. Çağdaş Akaslan