TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

Tanım

Eğitim Programlarını Geliştirme komisyonu (EPGK) Dermatoloji Yeterlik Kurulu (YK)’nun alt komisyonlarından bir tanesidir. Görevi, dermatoloji uzmanlık eğitim programını belirlemek ve bu programın eğitim kurumlarında uygulanabilmesi için Yeterlik Yönetim Kurulu (YYK)’na önerilerde bulunmaktır.