TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

Dosya incelemesi ve kurum ziyareti ile yapılan değerlendirme sonucunda Uzmanlık Eğitimi Yeterlik Belgesi ‎almaya hak kazanan kliniklerimiz kutlarız.‎