TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

Eğitim Kurultayı 2013

5. Deri Ve Zührevi Hastalıklar Eğitim Kurultayı Yapıldı
5. Deri ve Zührevi Hastalıklar Eğitim Kurultayı 13 Kasım 2013 tarihinde Ankara JW Marriott Otel Kongre Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

5. Dermatoloji Eğitim Kurultayı Programı


Açılış

Prof. Dr. Göksun Karaman

Akreditasyonda gelişmeler

Prof. Dr. Serap Öztürkcan     Akreditasyon Kurulu Başkanı

Uzmanlık öğrencisi eğitiminde güncel sorunlar ve çözüm önerileri

Uz. Dr. Fatma Pelin Cengiz    TDD Asistan Kolu Temsilcisi

Performans sisteminin ve yeni sağlıkta dönüşüm politikasının eğitime yansımaları

Doç. Dr. Aytül Çakçı              Ankara Tabip Odası Yönetim Kurulu üyesi

TTB-UDEK ve Uzmanlık Eğitimi Çalışmaları

Prof. Dr. Dilek ASLAN           TTB-UDEK Genel Sekreteri

Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu

   Eki:Kurultay Raporu