TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

Eğitim Kurultayı 2014

6. Deri Ve Zührevi Hastalıklar Eğitim Kurultayı Yapıldı
6. Deri ve Zührevi Hastalıklar Eğitim Kurultayı 22 Ekim 2014 tarihinde Antalya Rixos Royal Otel Kongre Merkezinde gerçekleştirilmiştir.

6. Dermatoloji Eğitim Kurultayı Programı


Oturum Başkanı: Prof. Dr. Göksun Karaman

Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu
2012-2014 Dönemi Çalışmaları 

Prof. Dr. Göksun Karaman                              
Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı

TTB-STE / SMG (Türk Tabipleri Birliği - Sürekli Tıp Eğitimi / Sürekli Mesleki Gelişim) Akreditasyon - Kredilendirme Sistemi

Doç. Dr. Orhan Odabaşı
TTB STE/SMG Akreditasyon Kredilendirme Kurulu Genel Sekreteri

TDYK Yeniden Belgelendirme (resertifikasyon) Yönergesi Çalışması -1   

Prof. Dr. Melih Akyol

TDYK Yeniden Belgelendirme (resertifikasyon) Yönergesi Çalışması -2  

Prof. Dr. Dilek Bayramgürler
Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu Üyesi

Tıpta Uzmanlık Eğitimi Yönetmeliği 2014

Prof. Dr. Ayşe Kavak
TUK üyesi
Türk Dermatoloji Yeterlik Sınav Komisyonu üyesi

Tartışma

 

Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu

   Eki:Kurultay Raporu