TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

VII. Dermatoloji Beceri Okulu 06-08 Ekim, 2023 tarihleri arasında gerçekleştirildi.‎