TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK GENEL KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Genel Kurulu, 31. Ulusal Dermatoloji Kongresi içinde, 20 Ekim 2023 tarihinde saat 17:30’da Antalya, Pine Beach Oteli, Salon C’de aşağıdaki gündemi görüşmek üzere toplanacaktır. Dermatoloji uzmanlığını almış ve Türk Dermatoloji Derneği üyesi tüm meslektaşlarımızın katılımı beklenmektedir.

Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu

 

Gündem

1-Açılış

2-Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu çalışma raporunun sunulması

3- Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kuruluna öneriler

4- Yeterlik Yürütme Kurulunun ve Akreditasyon Kurulunun asil ve yedek üyelerinin seçimi

5-Kapanış