TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

VI. Dermatoloji Beceri Okulu

Değerli Tıpta Uzmanlık Öğrencileri,

VI. Dermatoloji Beceri Okulu, Tanısal ve Girişimsel Beceri Okulu olarak iki ayrı bölümde, 9-12 Mart 2023 tarihlerinde Marmara Üniversitesi Tıp Fakültesi Başıbüyük Yerleşkesi’nde düzenlenecektir. Tanısal Beceri Okulu, 9-10 Mart 2023’de, Girişimsel Beceri Okulu ise 11-12 Mart 2023’de gerçekleştirilecektir.

Tanısal Beceri Okulu’nda dermatopatoloji, Tzanck yayma, direkt mikroskobik inceleme, paterji testi, Wood bakısı, yama ve delme testi, dermatoskopi, trikoskopi, kapilleroskopi; Girişimsel Beceri Okulu’nda ise eksizyon ve sütür teknikleri, fototerapi uygulamaları, lazer uygulamaları, tırnak cerrahisi, kriyoterapi, elektrocerrahi, botulinum toksini enjeksiyonu, dolgu uygulamaları, yüz ve saçlı deride cerrahi defektlerin flep ve greft ile onarımı konuları öğrenim hedefleri olarak belirlenmiştir.

VI. Dermatoloji Beceri Okulu’nun TANISAL BÖLÜMÜNE 1 Mart 2023 tarihi itibariyle uzmanlık eğitiminin 1. yılını doldurmuş ancak 2. yılını tamamlamamış ve daha önce tanısal beceri okuluna katılmamış tıpta uzmanlık öğrencileri, GİRİŞİMSEL BÖLÜMÜNE ise 1 Mart 2023 tarihi itibariyle uzmanlık eğitiminin 2. yılını doldurmuş ancak 3. yılını tamamlamamış ve daha önce girişimsel beceri okuluna katılmamış tıpta uzmanlık öğrencileri başvurabileceklerdir. Başvurular 23 Ocak 2023 tarihinde saat 20.00 da başlayacak ve 29 Ocak 2023 tarihinde saat 20.00 itibariyle sona erecektir. Başvuru tarihi geldiğinde web sayfasında ilan edilen elektronik adresteki form doldurularak ve aynı elektronik adresteki ilgili yere görev yapılan kurumdan alınan (ana bilim dalı başkanı/eğitim sorumlusu imzalı) ve göreve başlama tarihini içeren belge gönderilerek başvuru yapılacaktır. Herhangi bir gerekçe ile uzun bir izin kullanmış ve halen ihtisaslarının tanısal beceri okulu için 2. yılında, girişimsel beceri okulu için 3. yılında olanlar göreve başladıkları tarihe ek olarak kullandıkları izin belgesini ekleyerek başvurabilirler. Başvuru koşullarını sağlayanlar arasından, tanısal beceri okulu için 60 kişi ve girişimsel beceri okulu için 60 kişi başvuru sırasına göre okulda yer almaya aday olacaktır. 6-7 Şubat 2023 tarihlerinde, başvuru sahiplerine, okula katılıp katılamayacakları konusunda bilgilendirici bir e-posta gönderilecektir.

Tanısal ve Girişimsel Beceri Okulları tümüyle yüz yüze gerçekleştirilecek olup, başvuru yapanlar arasından belirli sayıda uzmanlık öğrencisinin başvurusu kabul edilebileceğinden, öğrencilerimizin okullardaki eğitimlerin tamamına katılmaları beklenmektedir. Eğitimin verimliliği açısından, okul öncesinde video, derleme ya da makale şeklinde eğitim materyali gönderilecektir. Bu materyalin tamamının okunmuş/izlenmiş olması okula hazır olmak için şarttır. Girişimsel beceri okulunun açılışında bir “ön test” yapılacaktır. Girişimsel beceri okulunda katılımcılara uygulamalar sırasında kullanacakları cerrahi aletleri içeren setler, ön testten sonra, kimlik karşılığında teslim edilecek, okul sonunda setler içindeki cerrahi aletler sayılarak geri alınacaktır.

Dermatoloji Beceri Okulu, Türk Dermatoloji Derneği’nin katkılarıyla gerçekleştirilmektedir. Uzmanlık öğrencilerinin okula kayıtları Türk Dermatoloji Derneği tarafından karşılanacak, ancak katılımcılar ulaşım ve konaklama giderlerini kendileri ödeyeceklerdir. Katılımcıların Türk Dermatoloji Derneği üyesi olması koşulu aranacaktır.

Bilimsel açıdan verimli ve pek çok farklı alanda mesleki pratiğe katkısının olacağına inandığımız VI. Dermatoloji Beceri Okulu’nda görüşmek dileğiyle,

Saygılarımızla

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Eğitim Programlarını Geliştirme Komisyonu