TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

Yeniden Yeterlik Belgesi Almaya Hak Kazananlar

Ercan Arca  2020

Şeniz Ergin  2020

Ülker Gül 2020

Pelin Kartal  2022

Rebiay Kıran  2022

Dilek Bayramgürler  2022