TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

Yeterlik Sınav Duyurusu

Bu yıl onüçüncüsü yapılacak Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı'nın 1. aşaması (kuramsal-yazılı sınav) 13 Ekim 2024 Pazar günü Saat 11:00, 2. aşaması (uygulama sınavı) 03 Kasım 2024 Pazar günü saat 11:00’de yapılacaktır. Son başvuru tarihi 20 Eylül 2024 cuma günüdür.

Kuramsal sınav İstanbul, Ankara, Trabzon ve İzmir olmak üzere 4 merkezde, uygulama sınavı ise sadece Ankara'da yapılacaktır. Kuramsal sınav merkezleri; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD'nın Eğitim Laboratuarı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bilgisayar laboratuarlarıdırUygulama sınavı; Ankara'da sınavın hazırlanmasında teknik destek veren, birlikte çalıştığımız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD'nın Eğitim Laboratuar’ında yapılacaktır.

Yazılı sınav için kaynak kitap olarak Andrew's Diseases of the Skin 12. ve 13. Baskı, Bolognia-Dermatology 3. ve 4. Baskı ile Bolognia Dermatoloji (Türkçe Baskı) önerilmektedir. Sınav soruları üniversite ve eğitim-araştırma hastanelerinde görev yapan akademik kadrolar tarafından hazırlanmaktadır.

Her Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı yeterlik sınavlarının tüm aşamalarına katılma hakkına sahiptir. Son yıl uzmanlık öğrencileri ise sadece yeterlik sınavının bilgiye yönelik ilk aşaması kuramsal-yazılı sınava katılabilirler. Kuramsal ve uygulama sınavından başarı notu 60’dır. Yönergeye göre yeterlik sınavının kuramsal ve uygulama sınavında başarılı olan adaylara sınava giriş tarihinden itibaren 10 yıl geçerli olmak üzere "Türk Dermatoloji Yeterlik Belgesi" verilmektedir.

Sınav içeriği ve yöntemine örnek olarak 2017 yılı sorularına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Online başvuru https://www.tdyyk.com/yeterlik-sinavi  ve https://turkdermatoloji-sorubankasi.com/ adreslerinden yapılabilir.

Sınava girmek için online başvuru yapıldıktan sonra sınava girilmek istenen merkezi de belirten, web sayfasından indirilecek başvuru dilekçesi doldurularak ve imzalanarak,

 • Uzmanlar için dermatoloji uzmanlık belgesinin,
 • Son yıl asistanları içinse dermatoloji eğitiminin son yılında olduğunu belgeleyen ve eğitim sorumlusu tarafından imzalanmış belge ile birlikte
 • Kimlik fotokopisinin de taranarak sekreterya@turkdermatoloji.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Sınav için son başvuru tarihi 20 Eylül 2024 Cuma günüdür.

13. Dermatoloji Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi

2017 Kuramsal Sınav Soruları

2017 Uygulama Sınav Soruları

Bilgilerini gözden geçirmeyi, sınava girmeyi ve yeterlik belgesi almayı isteyen tüm adayları sınava bekler, başarılar dileriz.

 

Türk Dermatoloji Yeterlik Sınav Komisyonu adına

 

Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu adına

Prof. Dr. D. Deniz Demirseren

 

Prof. Dr. Rebiay Kıran

Sınav Komisyonu Başkanı

 

Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı

 

 


12. Dermatoloji Yeterlik Sınavı

Bu yıl onikincisi yapılacak Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı'nın 1. aşaması (kuramsal-yazılı sınav) 08 Ekim 2023 Pazar günü Saat 11:00, 2. aşaması (uygulama sınavı) 12 Kasım 2023 Pazar günü saat 11:00’de yapılacaktır. Son başvuru tarihi 15 Eylül 2023 cuma günüdür.

Kuramsal sınav İstanbul, Ankara, Trabzon ve İzmir olmak üzere 4 merkezde, uygulama sınavı ise sadece Ankara'da yapılacaktır. Kuramsal sınav merkezleri; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD'nın Eğitim Laboratuarı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bilgisayar laboratuarlarıdırUygulama sınavı; Ankara'da sınavın hazırlanmasında teknik destek veren, birlikte çalıştığımız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD'nın Eğitim Laboratuar’ında yapılacaktır.

Yazılı sınav için kaynak kitap olarak Andrew's Diseases of the Skin 12. ve 13. Baskı, Bolognia-Dermatology 3. ve 4. Baskı ile Bolognia Dermatoloji (Türkçe Baskı) önerilmektedir. Sınav soruları üniversite ve eğitim-araştırma hastanelerinde görev yapan akademik kadrolar tarafından hazırlanmaktadır.

Her Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı yeterlik sınavlarının tüm aşamalarına katılma hakkına sahiptir. Son yıl uzmanlık öğrencileri ise sadece yeterlik sınavının bilgiye yönelik ilk aşaması kuramsal-yazılı sınava katılabilirler. Kuramsal ve uygulama sınavından başarı notu 60’dır. Yönergeye göre yeterlik sınavının kuramsal ve uygulama sınavında başarılı olan adaylara sınava giriş tarihinden itibaren 10 yıl geçerli olmak üzere "Türk Dermatoloji Yeterlik Belgesi" verilmektedir.

Sınav içeriği ve yöntemine örnek olarak 2017 yılı sorularına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Online başvuru https://www.tdyyk.com/yeterlik-sinavi  ve https://turkdermatoloji-sorubankasi.com/ adreslerinden yapılabilir.

Sınava girmek için online başvuru yapıldıktan sonra sınava girilmek istenen merkezi de belirten, web sayfasından indirilecek başvuru dilekçesi doldurularak ve imzalanarak,

 • Uzmanlar için dermatoloji uzmanlık belgesinin,
 • Son yıl asistanları içinse dermatoloji eğitiminin son yılında olduğunu belgeleyen ve eğitim sorumlusu tarafından imzalanmış belge ile birlikte
 • Kimlik fotokopisinin de taranarak sekreterya@turkdermatoloji.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Sınav için son başvuru tarihi 15 Eylül 2023 Cuma günüdür.

12. Dermatoloji Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi

2017 Kuramsal Sınav Soruları

2017 Uygulama Sınav Soruları

Bilgilerini gözden geçirmeyi, sınava girmeyi ve yeterlik belgesi almayı isteyen tüm adayları sınava bekler, başarılar dileriz.

 

Türk Dermatoloji Yeterlik Sınav Komisyonu adına

 

Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu adına

Prof. Dr. Meltem Uslu

 

Prof. Dr. Rebiay Kıran

Sınav Komisyonu Başkanı

 

Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı

 


 11. Dermatoloji Yeterlik Sınavı

Bu yıl onbirincisi yapılacak Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı'nın 1. aşaması (kuramsal-yazılı sınav) 16 Ekim 2022 Pazar günü Saat 11:00, 2. aşaması (uygulama sınavı) 30 Ekim 2022 Pazar günü saat 11:00’da yapılacaktır. Son başvuru tarihi 2 Eylül 2022 cuma günüdür.

Kuramsal sınav İstanbul, Ankara, Trabzon, Mersin ve İzmir olmak üzere 5 merkezde, uygulama sınavı ise sadece Ankara'da yapılacaktır. Kuramsal sınav merkezleri; Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD'nın Eğitim Laboratuarı, İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi, Karadeniz Teknik Üniversitesi Tıp Fakültesi, Mersin Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin bilgisayar laboratuarlarıdır. Uygulama sınavı; Ankara'da sınavın hazırlanmasında teknik destek veren, birlikte çalıştığımız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD'nın Eğitim Laboratuar’ında yapılacaktır.

Yazılı sınav için kaynak kitap olarak Andrew's Diseases of the Skin 12. ve 13. Baskı, Bolognia-Dermatology 3. ve 4. Baskı ile Bolognia Dermatoloji (Türkçe Baskı) önerilmektedir. Sınav soruları üniversite ve eğitim-araştırma hastanelerinde görev yapan akademik kadrolar tarafından hazırlanmaktadır.

Her Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı yeterlik sınavlarının tüm aşamalarına katılma hakkına sahiptir. Son yıl uzmanlık öğrencileri ise sadece yeterlik sınavının bilgiye yönelik ilk aşaması kuramsal-yazılı sınava katılabilirler. Kuramsal ve uygulama sınavından başarı notu 60’dır. Yönergeye göre yeterlik sınavının kuramsal ve uygulama sınavında başarılı olan adaylara sınava giriş tarihinden itibaren 10 yıl geçerli olmak üzere "Türk Dermatoloji Yeterlik Belgesi" verilmektedir.

Sınav içeriği ve yöntemine örnek olarak 2017 yılı sorularına aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz. Online başvuru https://www.tdyyk.com/yeterlik-sinavi  ve http://turkdermatoloji-sorubankasi.com  adreslerinden yapılabilir.

Sınava girmek için online başvuru yapıldıktan sonra sınava girilmek istenen merkezi de belirten, web sayfasından indirilecek başvuru dilekçesi doldurularak ve imzalanarak,

 • Uzmanlar için dermatoloji uzmanlık belgesinin,
 • Son yıl asistanları içinse dermatoloji eğitiminin son yılında olduğunu belgeleyen ve eğitim sorumlusu tarafından imzalanmış belge ile birlikte
 • Kimlik fotokopisinin de taranarak sekreterya@turkdermatoloji.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Sınav için son başvuru tarihi 2 Eylül 2022 Cuma günüdür.

11. Dermatoloji Yeterlik Sınavı Başvuru Dilekçesi

2017 Kuramsal Sınav Soruları

2017 Uygulama Sınav Soruları

Bilgilerini gözden geçirmeyi, sınava girmeyi ve yeterlik belgesi almayı isteyen tüm adayları sınava bekler, başarılar dileriz.

 

Türk Dermatoloji Yeterlik Sınav Komisyonu adına

 

Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu adına

Prof. Dr. Meltem Uslu

 

Prof. Dr. Rebiay Kıran

Sınav Komisyonu Başkanı

 

Yeterlik Yürütme Kurulu Başkanı

 


 10. Dermatoloji Yeterlik Sınavı

Sayın Meslektaşlarımız,

Bu yıl onuncusu yapılacak Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı'nın 1. aşaması (kuramsal-yazılı sınav) 15 Aralık 2019 Pazar günü Saat 11:00, 2. aşaması (uygulama sınavı) 05 Ocak 2020 Pazar günü saat 11:00’da yapılacaktır. Son başvuru 6 Aralık 2019 günüdür.

Kuramsal Sınav İstanbul, Ankara ve Antalya olmak üzere 3 merkezde Uygulama Sınavı ise sadece Ankara'da yapılacaktır. Kuramsal Sınav yeri olarak; Ankara'da sınavın hazırlanmasında teknik destek veren, birlikte çalıştığımız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD'nın Eğitim Laboratuarları ve İstanbul'da İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilgisayar Laboratuarı olarak belirlenmiştir. Bu yıl da son yıl uzmanlık öğrencilerinin sınava girmesini kolaylaştırmak amacıyla 12. Dermatoloji Kış Okulu sırasında Antalya’da da sınav yapılacaktır.

Yazılı sınav için kaynak kitap olarak Tüzün-Dermatoloji 3. Baskı, Andrew's Diseases of the Skin 11. ve 12. Baskı ve Bolognia-Dermatology 3. ve 4. baskı önerilmektedir. Sınav soruları Üniversite ve Eğitim-Araştırma Hastanelerinde görev yapan akademik kadrolar tarafından hazırlanmaktadır.

Her Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı yeterlik sınavlarına katılma hakkına sahiptir. Son yıl
uzmanlık öğrencileri ise sadece yeterlik sınavının bilgiye yönelik ilk aşaması kuramsal-yazılı sınava
katılabilirler. Kuramsal ve Uygulama sınavından başarı notu 60’dır. Yönergeye göre Yeterlik
Sınavının kuramsal ve uygulama sınavında başarılı olan adaylara sınava giriş tarihinden itibaren 10
yıl geçerli olmak üzere "Türk Dermatoloji Yeterlik Belgesi" verilmektedir.

Ayrıca Yeterlik belgesi alarak başarılı olan meslektaşlarımıza Türk Dermatoloji Derneği tarafından Ulusal Kongreye ücretsiz kayıt ve konaklama sağlanmaktadır.

Sınav içeriği ve yöntemi ile 2017 ve 2018 yılı sorularına aşağıda verilen linkten ulaşabilirsiniz. Online başvuru (http://turkdermatoloji-sorubankasi.com ) adresinden yapılabilir.

Sınava girmek için online başvuru yapıldıktan sonra sınava girmek istediği yeri de belirten web sayfasından indirilecek Başvuru dilekçesi doldurularak ve imzalanarak,

 • Uzmanlar için Dermatoloji uzmanlık belgesinin,
 • Son yıl asistanları içinse Dermatoloji eğitiminin son yılında olduğunu belgeleyen ve eğitim
  sorumlusu tarafından imzalanmış belge ile birlikte
 • Kimlik fotokopisinin de taranarak sekreterya@turkdermatoloji.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Sınav için son başvuru tarihi 6 Aralık 2019 Cuma günüdür.

Bilgilerini gözden geçirmeyi, sınava girmeyi ve yeterlik belgesi almayı isteyen tüm adayları sınava bekler, başarılar dileriz.

Türk Dermatoloji Yeterlik Sınav Komisyonu adına

 

Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu adına

Prof. Dr. Ercan Arca

 

Prof. Dr. Hayriye SARICAOĞLU

Sınav Komisyonu Başkanı

 

Yeterlik Kurulu Başkanı

 


 9. Dermatoloji Yeterlik Sınavı

Bu yıl dokuzuncusu yapılacak Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı'nın 1. aşaması (kuramsal-yazılı sınav) 9 Aralık 2018 Pazar günü Saat 12:00, 2. aşaması (uygulama sınavı) 23 Aralık 2018 Pazar günü saat 12:00’da yapılacaktır. Son başvuru tarihi 30 Kasım 2018 Cuma gününe uzatılmıştır.

Kuramsal Sınav İstanbul, Ankara ve Antalya olmak üzere 3 merkezde Uygulama Sınavı ise sadece Ankara'da yapılacaktır. Kuramsal Sınav yeri olarak; Ankara'da sınavın hazırlanmasında teknik destek veren, birlikte çalıştığımız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD'nın Eğitim Laboratuarları ve İstanbul'da İstanbul Medeniyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Bilgisayar Laboratuarı olarak belirlenmiştir. Bu yıl da son yıl uzmanlık öğrencilerinin sınava girmesini kolaylaştırmak amacıyla 11. Dermatoloji Kış Okulu sırasında Antalya’da da sınav yapılacaktır.

Yazılı sınav için kaynak kitap olarak Tüzün-Dermatoloji 3. Baskı, Andrew's Diseases of the Skin 11. ve 12. Baskı ve Bolognia-Dermatology 3. ve 4. baskı önerilmektedir. Sınav soruları Üniversite ve Eğitim-Araştırma Hastanelerinde görev yapan akademik kadrolar tarafından hazırlanmaktadır.

Her Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı yeterlik sınavlarına katılma hakkına sahiptir. Son yıl uzmanlık öğrencileri ise sadece yeterlik sınavının bilgiye yönelik ilk aşaması kuramsal-yazılı sınava katılabilirler. Kuramsal ve Uygulama sınavından başarı notu 60 dır. Yönergeye göre Yeterlik Sınavının kuramsal ve uygulama sınavında başarılı olan adaylara sınava giriş tarihinden itibaren 10 yıl geçerli olmak üzere "Türk Dermatoloji Yeterlik Belgesi" verilmektedir.

Ayrıca Yeterlik belgesi alarak başarılı olan meslektaşlarımıza Türk Dermatoloji Derneği tarafından Ulusal Kongreye ücretsiz kayıt ve konaklama sağlanmaktadır.

Sınav içeriği ve yöntemi ile 2017 yılı sorularına aşağıda verilen ulaşabilirsiniz. Online başvuru (http://turkdermatoloji-sorubankasi.com ) adresinden yapılabilir.

Sınava girmek için online başvuru yapıldıktan sonra sınava girmek istediği yeri de belirten web sayfasından indirilecek Başvuru dilekçesi doldurularak ve imzalanarak,

 • uzmanlar için Dermatoloji uzmanlık belgesinin,
 • son yıl asistanları içinse Dermatoloji eğitiminin son yılında olduğunu belgeleyen ve eğitim sorumlusu tarafından imzalanmış belge ile birlikte
 • kimlik fotokopisinin de taranarak sekreterya@turkdermatoloji.org.tr adresine gönderilmesi gerekmektedir.

Sınav için son başvuru tarihi 30 Kasım 2018 Cuma gününe kadar uzatılmıştır.

Bilgilerini gözden geçirmeyi, sınava girmeyi ve yeterlik belgesi almayı isteyen tüm adayları sınava bekler, başarılar dileriz.

Türk Dermatoloji Yeterlik Sınav Komisyonu adına

 

Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu adına

Prof. Dr. Mehmet Salih Gürel

 

Prof. Dr. Hayriye SARICAOĞLU

Sınav Komisyonu Başkanı

 

Yeterlik Kurulu Başkanı8. Dermatoloji Yeterlik Sınavı

Sayın Meslektaşlarımız,

Bu yıl sekizincisi yapılacak Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı'nın 1. aşaması (kuramsal-yazılı sınav) 17 Aralık 2017 Pazar günü, 2. aşaması (uygulama sınavı) 7 Ocak 2018 Pazar günü yapılacaktır.

Kuramsal Sınav İstanbul, Ankara ve Antalya olmak üzere 3 merkezde Uygulama Sınavı ise sadeceAnkara'da yapılacaktır. Kuramsal Sınav yeri olarak; Ankara'da sınavın hazırlanmasında teknik destek veren, birlikte çalıştığımız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD'nın Eğitim Laboratuarları ve İstanbul'da ise İstanbul Medeniyet Üniversitesi,Tıp Fakültesi, Bilgisayar Laboratuarı olarak belirlenmiştir. Bu yıl ilk defa son yıl uzmanlık öğrencilerinin sınava girmesini kolaylaştırmak amacıyla 10. Dermatoloji Kış Okulu sırasında Antalya’da da sınav yapılacaktır

Yazılı sınav için kaynak kitap olarak Dermatoloji (Edi.:Yalçın Tüzün), 3. Baskı Andrew's Diseases of the Skin: Clinical Dermatology, 11. Baskı, 12. Baskı ve Bolognia, Dermatology 2. Baskı, 3. Baskı önerilmektedir. Sınav soruları Üniversite ve Eğitim-Araştırma Hastanelerinde görev yapan akademik kadrolar tarafından hazırlanmaktadır.

Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı herkes yeterlik sınavlarına katılma hakkına sahiptir. Son yıl uzmanlık öğrencileri ise sadece yeterlik sınavının bilgiye yönelik ilk aşaması kuramsal-yazılı sınava katılabilirler. Yönergeye göre Yeterlik Sınavının kuramsal ve uygulama sınavında başarılı olan adaylara sınava giriş tarihinden itibaren 10 yıl geçerli olmak üzere "Türk Dermatoloji Yeterlik Belgesi" verilir.

Sınav içeriği ve yöntemi ile ilgili bilgilere ulaşmak ve online başvuru yapmak için ayrıntılı bilgiler Türk Dermatoloji Derneği web sayfasında ( http://turkdermatoloji-sorubankasi.com ) yer almaktadır.

Online başvuru yapıldıktan sonra sınava girmek istediği yeri de belirten web sayfasından indirilecek Başvuru dilekçesi, Dermatoloji uzmanlık belgesi fotokopisi/Dermatoloji eğitiminin son yılında olduğunu belgeleyen ve eğitim sorumlusu tarafından imzalanmış belge ve Kimlik fotokopisini

Türk Dermatoloji Derneği

Sedat Simavi Sokak No:42-3

Çankaya – ANKARA

adresine posta veya kargo yolu ile iletilmesi gerekmektedir.

Sınav için son başvuru tarihi 1 Aralık 2017'dir . Bilgilerini gözden geçirmeyi, sınava girmeyi ve yeterlik belgesi almayı isteyen tüm adayları sınava bekler, başarılar dileriz.

Türk Dermatoloji Yeterlik Sınav Komisyonu adına

 

Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu adına

Prof. Dr. Mehmet Salih Gürel

 

Prof. Dr. Erkan Alpsoy

Sınav Komisyonu Başkanı

 

Yeterlik Kurulu Başkanı

 


7. Dermatoloji Yeterlik Sınavı

Sayın Meslektaşlarımız,

Bu yıl yedincisi yapılacak olan Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı'nın 1. aşamasının (kuramsal-yazılı sınav) 03 Aralık 2016 Cumartesi günü, 2. aşamasının (uygulama sınavı) 17 Aralık 2016 Cumartesi günü yapılması planlanmaktadır. Bu tarihler yeterlik sınavına girmek isteyen meslektaşlarımızın işyerinden izin almalarına gerek olmadan gelebilmelerini sağlamak amacı ile seçilmiştir.

Kuramsal Sınav her yöreden ulaşımın kolay olduğu İstanbul ve Ankara'da yapılacaktır. Uygulama Sınavı ise sadece Ankara'da yapılacaktır. Sınav yeri olarak; Ankara'da sınavın hazırlanmasında teknik destek veren, birlikte çalıştığımız Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD'nın Eğitim Laboratuarları ve İstanbul'da İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi Hulusi Behçet Kütüphanesi Bilgisayar Laboratuarı belirlenmiştir. .

Yazılı sınav için kaynak kitap olarakDermatoloji (Edi.:Yalçın Tüzün), 3. Baskı Andrew's Diseases of the Skin: Clinical Dermatology, 11. Baskı, 12. Baskı ve Bolognia, Dermatology 2. Baskı, 3. Baskı önerilmektedir. Sınav soruları Üniversite ve Eğitim-Araştırma Hastanelerinde görev yapan akademik kadrolar tarafından hazırlanmaktadır.

Her Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı yeterlik sınavlarına katılma hakkına sahiptir. Son yıl uzmanlık öğrencileri ise sadece yeterlik sınavının bilgiye yönelik ilk aşaması kuramsal-yazılı sınava katılabilirler. Yönergeye göre Yeterlik Sınavının kuramsal ve uygulama sınavında başarılı olan adaylara sınava giriş tarihinden itibaren 10 yıl geçerli olmak üzere "Türk Dermatoloji Yeterlik Belgesi" verilir.

Sınav içeriği ve yöntemi ile ilgili bilgilere ulaşmak ve online başvuru yapmak için ayrıntılı bilgiler Türk Dermatoloji Derneği web sayfasında ( http://www.turkdermatoloji.org) yer almaktadır.

Sınav için son başvuru tarihi 14 Kasım 2016'dır . Bilgilerini gözden geçirmeyi, sınava girmeyi ve yeterlik belgesi almayı isteyen tüm adayları sınava bekler, başarılar dileriz.

Türk Dermatoloji Yeterlik Sınav Komisyonu adına Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu adına
Prof. Dr. Mehmet Salih Gürel Prof. Dr. Erkan Alpsoy
Sınav Komisyonu Başkanı Yeterlik Kurulu Başkanı

 


4. Dermatoloji Yeterlik Sınavı

Sayın Meslektaşlarımız,

Bildiğiniz gibi uzman hekimlerin sürekli eğitim alanındaki bireysel gelişmelerinde teşvik edici rol oynayan yeterlik sınavları (board sınavları), ülkemizde Deri ve Zührevi Hastalıklar alanında ve tıbbın diğer birçok alanında yapılmaktadır. Yeterlik sınavlarına katılım zorunluluk değil, gönüllülük esasına dayanmaktadır.

Yeterlik sınavları Türk Dermatoloji Yeterlik Sınavı yönergemizde belirtildiği şekilde 2 aşamalı olarak yapılmaktadır. Sınavın 1. aşaması olan yazılı sınavın 02 Kasım 2013 günü, bu sınavda başarılı olan veya önceki sınavların yazılı aşamasında başarılı olmuş Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanlarının katılabileceği 2. aşama uygulama sınavının 03 Kasım 2013 günü yapılması planlanmaktadır.

Sınav tarihleri olarak meslektaşlarımızın işyerlerinden izin almalarına gerek olmadan gelebilmelerini sağlamak amacı ile hafta sonu tatili olan günler seçilmiştir. Sınavlar ulaşımı her yöreden kolay olan Ankara’da, sınavlar için teknik destek vermekte olan Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıp Eğitimi AD’nın eğitim laboratuarlarında yapılacaktır.

Her Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı yeterlik sınavlarına katılma hakkına sahiptir. Son yıl uzmanlık öğrencileri yeterlik sınavlarının bilgiye yönelik olan 1. aşamasına katılabilirler. Sınava girme ölçütlerine Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu Yönergesi’nin 7. maddesinden ulaşılabilmektedir. 

Sınavın 1. aşaması (kuramsal sınav) çoktan seçmeli 100 sorudan oluşmaktadır. Sorular “Çekirdek Eğitim Programı Bilgi Hedefleri”ndeki konulardan Üniversite ve Eğitim-Araştırma Hastanelerinde görev yapan akademik kadrolar tarafından hazırlanmaktadır. Bu bilgi hedefleri Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlık Eğitimi Planı ve Uzmanlık Öğrencisi Karnesi’nin 6-12. sayfalarında yer almaktadır. Kuramsal sınavda, konulara göre soru sayısı dağılımını Tablo’ya  tıklayarak görebilirsiniz. Yazılı sınav için kaynak kitap olarak Andrew's Diseases of the Skin: Clinical Dermatology, 10. Baskı, 11. Baskı ve Bolognia, Dermatology 2. Baskı, 3. Baskı önerilmektedir.

Kuramsal sınavda başarılı olan Deri ve Zührevi Hastalıklar uzmanı adaylar sınavın 2. aşamasına girmeye hak kazanmaktadırlar. Sınavın 2. aşamasının (Uygulama sınavı) soruları “Çekirdek Eğitim Programı Beceri Hedefleri” göz önüne alınarak hazırlanmaktadır. Bu hedefler Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlık Eğitimi Planı ve Uzmanlık Öğrencisi Karnesi’nin  13-14. sayfalarında yer almaktadır. Nesnel ve yapılandırılmış bir sınav olan uygulama sınavı, bir kısmı maket üzerinde uygulama, bir kısmı bilgisayar destekli duraklar şeklinde hazırlanmaktadır.

Kuramsal ve uygulama sınav yeterlik barajları her sınav için uygun istatistiksel yöntemler kullanılarak belirlenmektedir.

Kuramsal ve uygulama sınav sonuçları sadece adayın kendisine bildirilir. Yönergeye göre Yeterlik Sınavının kuramsal ve uygulama sınavında başarılı olan adaylar sınava giriş tarihinden itibaren 10 yıl geçerli olmak üzere  “Türk Dermatoloji Yeterlik Belgesi” almaya hak kazanırlar.

Dermatoloji Yeterlik Sınavı başvuruları 21.10.2013 tarihine kadar online olarak yapılabilecektir. Online başvuru ile beraber aşağıdaki belgelerin en geç 25.10.2013 tarihine kadar

Türk Dermatoloji Derneği
Sedat Simavi Sokak No:42–3
Çankaya - ANKARA

adresine posta veya kargo yolu ile iletilmesi gerekmektedir. Bu belgeler tamamlandıktan sonra sınava girişinizin onaylandığı mesajı size iletilecektir.

Posta yolu ile iletilmesi gerekli belgeler:

 1. Başvuru dilekçesi
 2. Dermatoloji uzmanlık belgesi fotokopisi / Uzman olup henüz belgesini almamış olanlar onaylı mazbata fotokopisi / Dermatoloji eğitiminin son yılında olduğunu belgeleyen ve eğitim sorumlusu tarafından imzalanmış belge
 3. Nüfus cüzdanı fotokopisi

Sınav öncesi hazırlıklar sınava girecek aday sayısının bilinmesini gerektirdiğinden bu tarihten sonra yapılacak başvurular kayda alınamayacaktır. 
Bilgilerini gözden geçirmeyi, sınava girmeyi ve yeterlik belgesi almayı isteyen tüm adayları sınava bekler, başarılar dileriz.

Türk Dermatoloji Yeterlik Sınav Komisyonu adına
Prof. Dr. Rebiay Kıran
Sınav Komisyonu Başkanı
Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kurulu adına
Prof. Dr. Göksun Karaman
Yeterlik Kurulu Başkanı