TÜRK DERMATOLOJİ YETERLİK KURULU

Türk Dermatoloji Yeterlik Kurulu

Akreditasyon Başvurusu

Deri ve Zührevi Hastalıklar Uzmanlık Eğitimini ulusal düzeyde akredite etmek isteyen eğitim kurumlarımız bir dilekçe ile "Türk Dermatoloji Yeterlik Yürütme Kuruluna" başvurmaları yeterlidir.
Ziyaret ve değerlendirme süreciyle ilgili bilgi ve dosyalar: